logo pkn en naam gemeente
doopdienst in Pro Rege, 12 april 2015
Kerkdiensten

Zondag 27 mei

zondag ‘Trinitatis’ • lezingen: Romeinen 8: 14-17 en Johannes 3: 1-16 • 2de collecte: Diaconaal Havenproject

Pro Rege, 10 uur: ds Ilse Hogeweg

m.m.v. koor Joy • tienernevendienst

 

De enige zondag die genoemd is naar een dogma, dat is Trinitatis. Bij ‘dogma’ denken wij altijd al snel aan dogmatisch met de betekenis van: veel te streng. Eigenlijk betekent ‘dogma’ beslissing: een standpunt waar je voor gaat staan, een beslissing die je genomen hebt en die je niet meer loslaat. Het dogma van Vader, Zoon en Geest: over de bijzondere relatie tussen deze drie horen we in het nachtelijk gesprek tussen Jezus en Nicodemus. Het koor Joy komt over uit de Alexandewrpolder en zal met en voor ons zingen.

Zondag 3 juni

lezing: Marcus 2:23-3:6 • 2de collecte: Stichting Eboo, Kenia

Hoflaankerk, 10 uur: ds Ilse Hogeweg

doop van Floris van Zwienen

 

Op deze dag mogen we de doop vieren van Floris van Zwienen, zoon van Christiaan en Thanh van Zwienen-Pham. We lezen hoe Jezus duidelijk maakt dat de wet er voor het leven is, het leven dient. De wet is er om mensen te laten bloeien, niet om hen te kleineren, is niet bedoeld als een spel om elkaar dwars te zitten. Dat kleine Floris in zijn leven met zijn ouders mag bloeien, daarvoor bidden wij.


50 dagen Paastijd

 

We zijn nog steeds in vijftigdaagse Paas­tijd: Pasen, Hemel­vaart en Pinksteren, ze vor­men litur­gisch gezien één samen­han­gend geheel. We lezen hoe de leer­lin­gen gaan­de­weg ontdekken dat Jezus hun nabij blijft, na zijn op­stan­ding uit de dood. Hoe hij hen zijn vrede en zijn Geest schenkt.
We lezen die ver­schij­nings­ver­ha­len dit jaar samen met de oer­ver­ha­len uit Genesis 1-11, over schep­ping, zonde­val, zond­vloed. Om zo op het spoor te komen hoe we in Chris­tus op­nieuw ge­scha­pen worden, her­scha­pen worden, door zijn Geest.