logo pkn en naam gemeente
doopdienst in Pro Rege, 12 april 2015
Kerkdiensten

Zondag 21 juli

Schriftlezing: Lucas 10: 38-42 • 2de collecte: Kinderen van Caïro

Pro Rege, 10 uur: ds Marianne Bogaard

“Kan het u niet schelen dat mijn zuster mij al het werk laat doen?” Hoe herkenbaar is de vraag van Marta. Wie zich inzet en veel geeft hoopt dat anderen ook bijdragen, opdat dat wat gedaan moet worden samen gedeeld wordt. Marta krijgt echter als antwoord van Jezus dat ze zich veel te druk maakt … In dit verhaal op de eerste zondag van de zomervakantie worden activiteit en ontvankelijkheid in balans gebracht. Een mooi moment om de dienende Marta en de luisterende Maria in onszelf te ontdekken. Soms is wat nodig is iets anders dan wat noodzakelijk is …

Zondag 28 juli

Schriftlezing: Numeri 6: 22-27 (NBV) en Psalm 145 (HSV) • 2de collecte: Kiwangala, Uganda

Hoflaankerk, 10 uur: mw M. Diemer

‘Zegen, mijn ziel, de grote Naam des Heren’ is de eerste regel van Psalm 103. Kennelijk moeten we onszelf aansporen om de Here te zegenen. Zelf willen we graag Gods zegen ontvangen. Menigeen ziet zelfs de zegen als het belangrijkste deel van de eredienst. Maar God zelf heeft ook het verlangen om gezegend te worden, om in Zijn hart gekend te worden. Bijbels gezien zou zegenen tweeledig moeten zijn: de zegen van God voor de mens, maar ook: de mens zegent God. Die wederkerigheid is het wezen van de identiteit van God, en één van de fundamenten van het Bijbelse denken. Daar gaan we in deze dienst aan de hand van meerdere Bijbelgedeelten met elkaar over nadenken.

Zondag 4 augustus

Schriftlezing: Tobit 1/2 en Lucas 12: 13-21 • 2de collecte: Compassion 4 Humanity (Ghana)

Pro Rege, 10 uur: ds Marianne Bogaard

Maaltijd van de Heer

Wat is je uitgangspunt? Tobit is een goed mens, een trouwe gelovige. Terwijl hij een daad van barmhartigheid doet, wordt hij echter door een ongeluk blind. Heeft hij het daarvoor gedaan, vragen zijn vrienden. Ook zijn huwelijk met Anna komt onder druk te staan. Je situatie kan zomaar veranderen in het leven. En dan? Waar bouw je op? Is er nog perspectief?

Zondag 11 augustus

Schriftlezing: Tobit 4 en 5 en Lucas 12: 32-40 • 2de collecte: Kerk in Actie: Werelddiaconaat Zuid-Afrika

Hoflaankerk, 10 uur: ds Marianne Bogaard

Tobias gaat op reis. Zijn vader Tobit geeft hem een opdracht die hij zelf niet meer kan volbrengen. Hij draagt een erfenis van barmhartigheid en wordt geroepen ook zelf barmhartig te zijn. Dan zal hij de schat kunnen vinden die zijn vader in bewaring heeft gegeven. Met welke levensopdracht gaan wij op pad? Wat hebben we ontvangen om mee te nemen en door te geven? En wie reizen met ons mee?

Zondag 18 augustus

Schriftlezing: Tobit 6 en Lucas 12: 49-56 • 2de collecte: Studentenpastoraat

Pro Rege, 10 uur: ds Ilse Hogeweg

Tobias vecht met een grote vis, een gevecht op leven en dood. Uit deze strijd komt goeds voort: een geneesmiddel voor zijn zieke vader. Tobias hoort hierna over de vrouw Sara. Sara leeft in een isolement: niemand wil met haar trouwen. Tobias spreekt hier over met zijn reisgenoot. Dit hoofdstuk brengt ons bij de vraag hoe wij zelf door moeilijkheden gekomen zijn. Wat en wie hielp ons? Hoe was God bij ons – of niet?

Zondag 25 augustus

Schriftlezing: Tobit 7 en 8 en Lucas 13: 22-30 • 2de collecte: Pauluskerk

Hoflaankerk, 10 uur: ds Ilse Hogeweg

Na de dienst koffie bij Atie Hofstra en Jan Petit

Tobias en Sara trouwen. Geen feestelijk, maar een zorgelijk huwelijk. Tobias is er vast van overtuigd dat hij de demon, die Sara weerhoudt van het huwelijk, kan verdrijven. Het lukt hem ook – door wat hij meegenomen heeft uit de strijd met de vis. Dit gedeelte is een geschiedenis van vertrouwen en angst en menselijke relaties. Wanneer en hoe waag je het om met een ander mens op pad te gaan? Wat zijn daarin angsten en gevaren? En wat is daarin het tegenwicht – Tobias en Sara bidden een ontroerend gebed.

 


 

 

 

 

De reis van je leven

Het bijbelboek ‘Tobit’ is één van de deuterocanonieke bijbel­boe­ken. De afgelopen decennia zijn deze bijbelboeken herondekt. Deze zomer zullen wij dat ook actief doen: in augustus en sep­tember lezen we het bijbel­boek Tobit. Dit boek vertelt over vader Tobit, die zijn zoon Tobias op reis moet sturen om een fami­lie­kapi­taal op te halen. Op de reis vol gevaren wordt Tobias bijgestaan door een bijzondere reisgenoot, die de engel Rafaël ‘incognito’ is. Tobit laat zich óók lezen als de blauwdruk van ieder mensen­leven. Ieder mens moet op reis door allerlei moeilijkheden, en heeft een goede gids, hoop en liefde onderweg nodig.