logo pkn en naam gemeente
doopdienst in Pro Rege, 12 april 2015
Kerkdiensten

Zondag 26 augustus

lezing Leviticus 23: 1-7 • 2de collecte: studentenpastoraat

Hoflaankerk, 10 uur: ds Ilse Hogeweg

De zevende dag en het zevende jaar • na de dienst koffie bij Essel en Rob Valkenburg

Zonder rust is er geen leven. Al vanaf het eerste begin is de schepping aangelegd op rust. In Leviticus is daar de bijzondere regel, dat niet alleen mensen moeten rusten, op de zevende dag. Maar ook het land, en zelfs de dieren. Hoe lezen wij dit, in onze samenleving, waar geen ritme van rust meer is?

Zondag 2 september

2de collecte: Bezoekgroep Asielzoekers Rotterdam

Pro Rege, 10 uur: ds P.J. van Helden

 

Stilte

 

In deze zomerperiode nodigen we een ieder uit om stilte, rust en tijd te overwegen. Dat zullen we doen in de erediensten en wellicht doet u dat ook in uw vakantie, thuis of ver weg.
Een aantal gastvoorgangers zal zich ook aansluiten bij dit stiltethema. Zo wensen we elkaar een levendige, inspirerende zomer, waarin een mooie bezinning mag zijn.