logo pkn en naam gemeente
doopdienst in Pro Rege, 12 april 2015
Kerkdiensten

Zondag 22 juli

lezing: Matteüs 11: 28-30 • 2de collecte: Eyes on Ghana

Pro Rege, 10 uur: ds T. Verbeek

Stilte betekent ook rust

Ds Verbeek was o.m. predikant op Texel, Carnisselande en Rozenburg. In april 2017 ging hij met emeritaat. Sinds 1 februari 2018 is hij parttime interimpredikant bij de Lindtse Gemeente te Zwijndrecht, samen met ds Korevaar die interim­predikant is voor de Zwijndrechtse Open Hof gemeente.

Ds Verbeek schrijft ons: Op zondag 22 juli wil ik met u ‘stil’ staan bij een van de mooiste woorden van Jezus:

“Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij. Want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.”

‘Mijn juk is zacht’ zegt Jezus. Hier moeten wij denken aan het juk dat door een span ossen getrokken wordt. Letterlijk is dit in onze gemechaniseerde samenleving niet meer te zien. Maar dit beeld vind ik nog steeds prachtig. Het betekent nog steeds: er samen voor gaan, de lasten delen, dus ook in onze geloofsgemeenschap.
Voor velen is de werkdruk hoog in het gezin, op school en in het bedrijf. Maar je kunt ook denken aan mensen die dagelijks gebukt gaan onder de last van een afnemende gezondheid.
Rust betekent hier meer dan even niet werken.

Zondag 29 juli

2de collecte: diaconaal missionair project Kralingen

Hoflaankerk, 10 uur: mw M. Diemer

Mw Diemer: “Voor u en voor mijzelf is het nog een verrassing wat het thema van de dienst zal zijn.”

In het verleden is zij vaker bij ons voorgegaan. Zij is geen predikante, maar wel theologe. Al tijdens haar studie koos ze voor het onderwijs. Zij studeerde af in twee hoofdvakken: geloofsopvoeding en godsdienstfilosofie. Tot haar pensioen gaf zij met heel veel plezier godsdienstles aan het Comenius College in Capelle a/d IJssel. De directe en pittige interactie met jonge mensen mist zij nog steeds.

Zondag 5 augustus

Jacobus 1: 1-11 • 2de collecte: Kinderen van Caïro

Pro Rege, 10 uur: ds Rita Renema

Mevrouw Renema werkt sinds 1999 als geestelijk verzorger in verpleeghuis Pniël en palliatief centrum De Regenboog. Sinds 2014 ook directeur van de landelijke stichting ‘Als kanker je raakt’.

Mw Renema: “De kern van mijn werk is het luisteren naar mensen hun verhaal, hun vragen. Lijden van mensen kan groot zijn. Hun vragen, worstelingen ook. Ik heb niet het antwoord, maar ik kan er wel zijn. En ten diepste geloof ik dat ik er mag zijn namens God”.

Als we de brief van Jacobus lezen, merken we dat hij direct met de deur in huis valt. Hij schrijft aan de christenen, die gevlucht zijn: “Want u weet, wanneer uw geloof op de proef wordt gesteld, leidt dat tot standvastigheid.”

.... het zal je maar gezegd worden. Wie kan zich nu verblijden over beproevingen en strijd?

Omstandigheden kunnen ons verwarren, waardoor we God niet kunnen begrijpen en uit­roepen: God waarom? Waarom moest dit gebeuren? Wat is de zin van dit gebeuren? God waar bent U? Als ­gelovigen willen wij toch Gods goedheid zien en zijn nabijheid en leiding ervaren. Vrede en ­gerechtigheid zien in de wereld en … om ons heen. Wat wil dit Bijbelgedeelte ons leren? Daar hoop ik deze zondag met u over na te denken.

Zondag 12 augustus

schriftlezing Psalm 131 • 2de collecte: Kiwangala, Uganda

Hoflaankerk 10 uur: ds Ilse Hogeweg

stilte in de psalmen

Deze zondag horen we de prachtige kleine psalm 131. In deze psalm staat een sterke oproep: maak je niet te groot. Zo snel doen wij mensen dat. Wij worden uitgenodigd om stil te worden bij de Eeuwige, in vertrouwdheid van een veilige relatie. Meer stilte mogen wij horen: psalm 62 zet ons op dat spoor.

Zondag 19 augustus

lezing Marcus 4: 35-41 • 2de collecte: Compassion4Humanity, Ghana

Pro Rege, 10 uur: ds Ilse Hogeweg

stilte na de storm

De leerlingen gaan met Jezus op weg in een schip. De storm maakt hen doodsbang. Jezus spreekt de storm bestraffend toe … en het wordt stil. Wat wil deze stilte zeggen? Worden wij ongemakkelijk van deze tekst? Hoe groot is de macht van Jezus?

Zondag 26 augustus

lezing Leviticus 23: 1-7 • 2de collecte: studentenpastoraat

Hoflaankerk, 10 uur: ds Ilse Hogeweg

De zevende dag en het zevende jaar • na de dienst koffie bij Essel en Rob Valkenburg

Zonder rust is er geen leven. Al vanaf het eerste begin is de schepping aangelegd op rust. In Leviticus is daar de bijzondere regel, dat niet alleen mensen moeten rusten, op de zevende dag. Maar ook het land, en zelfs de dieren. Hoe lezen wij dit, in onze samenleving, waar geen ritme van rust meer is?

Zondag 2 september

2de collecte: Bezoekgroep Asielzoekers Rotterdam

Pro Rege, 10 uur: ds P.J. van Helden

 

Stilte

 

In deze zomerperiode nodigen we een ieder uit om stilte, rust en tijd te overwegen. Dat zullen we doen in de erediensten en wellicht doet u dat ook in uw vakantie, thuis of ver weg.
Een aantal gastvoorgangers zal zich ook aansluiten bij dit stiltethema. Zo wensen we elkaar een levendige, inspirerende zomer, waarin een mooie bezinning mag zijn.