logo pkn en naam gemeente
doopdienst in Pro Rege, 12 april 2015
Kerkdiensten

Zondag 23 juli

Gezaaid in waarheid, opgewekt in kracht: begraafplaats als tuin • Johannes 20: 1-18 en I Korinthe 15: 35-43 • 2de collecte: Diaconaal Missionair Project De Esch

Hoflaankerk, 10 uur: ds Ilse Hogeweg

Na de dienst koffie bij Edith en Eelco Stapelkamp

Een begraafplaats is een plek van verdriet, een plek van gedenken en verbondenheid met wie ons zijn ontvallen. Het oude woord kerkhof-kerktuin zegt het ook al: een begraafplaats is óók een tuin. We kijken er met andere ogen naar de bomen die er waken over onze geliefden, naar de bloemen, naar de lege takken die de belofte van nieuw blad in zich hebben. Voor de Hernhutters (EBG-gemeenschap) heet een begraafplaats een ‘Godsakker’. Op de plek van de dood wordt het leven verkondigd: Maria ontmoet de tuinman en vindt Jezus, de Opgestane.

Zondag 30 juli

schriftlezing psalm 126 • 2de collecte: Diaconaal Havenproject.

Pro Rege, 10 uur: ds Peter van Helden

Peter van Helden schreef een credo met als titel De Tuin ... Hij vertaalde Psalm 126 helemaal opnieuw uit het Hebreeuws en deed een heel verrassende ontdekking. Het perspectief keerde 180°: niet Sion keert terug uit gevangenschap, maar de Heer keert terug naar Sion. Het dragende thema van heel de Psalm is omkeer. “Ik lees deze Psalm nu als Paaslied, niet meer als pelgrimslied. Keer je om – dat is de boodschap voor een doldraaiende wereld, die zich van God heeft afgekeerd. Ook een omkering, maar dan in de verkeerde richting. Teken van dit thema omkeer is het zaaien onder tranen, waaraan voorafgaat het keren van de aarde (ploegen en ploeteren), en de grote omkeer in de oogst. Dat zal een vreugd zijn!”

Zondag 6 augustus

Thema: stadstuin • schriftlezingen: Genesis 2: 4b-17, Jesaja 51: 3 en enkele verzen uit Openbaring 21 • 2de collecte: Samen010

Hoflaankerk, 10 uur: ds Rian Veldman

viering Maaltijd van de Heer

Het gaat in de Bijbel van tuin naar stad. Het begint allemaal in de tuin van Eden, met de opdracht aan de mens om de aarde bewerken en te behoeden. Het eindigt met een stad, het nieuwe Jeruzalem dat uit de hemel neerdaalt en mooi is als een bruid. Er is in de mens altijd nog een heimwee, een terugverlangen naar de tuin waar alles eenvoudig in harmonie is, alle lusten bevredigd. Maar daar loopt de Bijbel dus niet op uit. Het Bijbelse verhaal is misschien wel het enige religieuze verhaal dat op een stad uitloopt en dat zo de civilisatie in al haar diversiteit in beginsel omarmt. Wij leven tussen deze twee uitersten, tussen aardse tuin en hemelse stad, net als Jesaja, en horen hem profeteren: ‘maak van de stadsjungle een tuin van de Heer’! Het is tijd voor urban gardening!

Zondag 13 augustus

Thema: de taal van de bloemen • schriftlezingen: Hooglied 2: 1-3, Matteüs 6: 28-30 en 1 Petrus 1: 24-25 • 2de collecte: Kerk-in-Actie, Zending in Egypte.

Pro Rege, 10 uur: ds Rian Veldman

medewerking door Sipke Sels, docent bloemschikken aan het Wellantcollege

Priesterdichter Guido Gezelle dichtte: ‘Mij spreekt de blomme een tale’. Bloemen spreken een eigen taal. Niet voor niets luidde een reclame slogan: zeg het met bloemen! Deze viering staan we stil bij de symbolische betekenis van bloemen. Ons gewaardeerd gemeentelid Sipke Sels zal ons iets vertellen over de verschillende betekenissen van bloemen en kleuren in de alledaagse wereld en in de liturgie. In de Bijbel zijn bloemen altijd een teken van zintuiglijke schoonheid en tegelijk een teken van vergankelijkheid. In de beeldende kunst kennen we deze thematiek bij de vele stillevens met (verwelkende) bloemen, zogeheten vanitasschilderijen. Het wordt vast een bloemrijke viering waarin honderd bloemen mogen bloeien.

NB: In juli en augustus geen Taizéviering op de tweede zondag van de maand

Zondag 20 augustus

2de collecte: Stichting Eyes on Ghana

Hoflaankerk, 10 uur: ds Thalien Koopman

Ds Thalien Koopman is een goede bekende. Ze is lid van onze gemeente en in het verleden al vele malen hier voorgegaan.

Zondag 27 augustus

Thema: leven als de bomen • schriftlezingen: Rechters 9: 8-15 en Psalm 1 • 2de collecte: Bezoekgroep Asielzoekers Rotterdam.

Pro Rege, 10 uur: ds Rian Veldman

Na de dienst koffie bij Marjan en Laurens de Visser.

Deze zondag sluiten we ons zomerthema: ‘de spiritualiteit van de tuin’ af. We horen de profetische fabel van Jotam, over bomen die op zoek zijn naar een koning. Over het belang van dienend leiderschap voor de gemeenschap, het belang van humilitas, nederigheid. Over de moed om ergens toe te dienen, de aansporing om steeds meer te aarden en niet te gaan zweven boven de anderen. Domineedichter Hans Bouma schreef een prachtig lied met als titel: ‘Leven als de bomen’. Het is duidelijk geïnspireerd door Psalm 1, met daarin het beeld van de mens die geworteld is door het bestuderen van de Tora en vrucht draagt. Zo willen we wortelen waar water stroomt, trouw en aardsgezind.

Zondag 3 september

Schriftlezingen: Jesaja 6:8-13 en Marcus 7:31-37 • 2de collecte: Weeshuis te Kiwangala, Oeganda

Hoflaankerk, 10 uur: ds Ilse Hogeweg

Ga open! Jezus geeft de dove man een opdracht die geneest. Deze tekst en de naam van deze zondag: Effata-zondag, nodigen ons uit om stil te staan bij wat ons weerhoudt om te zeggen wat gezegd moet worden, om te doen wat gedaan moet worden, om ons te verbinden.

 

 

Zingen van de schepping

 

Het Liedboek 2013 kent een nieuw hoofdstuk ‘Samen leven – schepping’, de liederen 977 tot en met 988. Als we deze zomer ons bezinnen op het thema ‘de spiritualiteit van de tuin’, dan zullen zeker een aantal van deze liederen gezongen worden.

 

Zingen over de schepping laat je anders kijken, het maakt je dankbaar, om met Paul Gerhardt te spreken (lied 977): ‘En ik zing mee, nu alles zingt, een lied dat overal weerklinkt, de lofzang op het leven.’