logo pkn en naam gemeente
doopdienst in Pro Rege, 12 april 2015
Kerkdiensten

Zaterdag 24 november

Hoflaankerk, 20 uur

Carol Evensong

 

Ook dit jaar mogen we weer deze bijzondere gelegenheid vieren: vele koren van de internationale kerken zingen van de trouw van God, in vreugde en schoonheid. U bent van harte uitgenodigd deze feestelijke avond bij te wonen.

Zondag 25 november

Pro Rege, 10 uur: ds Ilse Hogeweg

Openbaring 7: 2-4, 9-17 en Matteüs 5:1-12 • tweede collecte: Hospice De Regenboog • gedachteniszondag • met Cantorij

 

Met Johannes van Patmos mogen wij meekijken op de drempel van het kerkelijk jaar. Wij gedenken de mensen die ons zijn ontvallen, en we vertrouwen dat zij opgenomen zijn in Gods eeuwige en eindeloze licht. Johannes heeft iets gezien van Gods eindeloze licht, en hij hoorde hoe daar gezongen werd. Met dit heilige koor mogen wij instemmen. Met gemis en met dankbaarheid, met tranen en met vertrouwen op God, die ons draagt en redt.

Zondag 2 december

Hoflaankerk, 10 uur: ds Ilse Hogeweg

Eerste zondag van Advent • Openbaring 1:9-11 en 8: 1-4 • tweede collecte: PKN – Missionair werk • Maaltijd van de Heer

 

Advent gaat over de komst van de Heer. Die komst strekt veel verder dan ‘alleen’ de geboorte van Jezus. De komst van de Heer gaat over de toekomst van God, over de bevrijding van de wereld. Het bekende lied ‘Advent is dromen’ zingt: Niet als een kind en niet in een kribbe/maar als een vredevorst hier in ons midden/dan is er nergens verdriet meer of pijn/dan zal het altijd kerstfeest zijn. Zó mogen wij luisteren naar het ‘bericht uit de hemel’.

Zondag 2 december

eerste zondag van Advent • lezingen: Openbaring 1: 9-11 en 8: 1-4 • tweede collecte: PKN - missionair werk

Hoflaankerk, 10 uur: ds Ilse Hogeweg

Maaltijd van de Heer

Advent gaat over de komst van de Heer. Die komst strekt veel verder dan ‘alleen’ de geboorte van Jezus. De komst van de Heer gaat over de toekomst van God, over de bevrijding van de wereld. Het bekende lied ‘Advent is dromen’ zingt:

Niet als een kind en niet in een kribbe
maar als een vredevorst hier in ons midden
dan is er nergens verdriet meer of pijn
dan zal het altijd kerstfeest zijn.

Zó mogen wij luisteren naar het ‘bericht uit de hemel’. Met het vooruitzicht op ‘dan zal het altijd kerstfeest zijn’ mogen we de Maaltijd van de Heer vieren.

Zondag 9 december (I)

tweede zondag van Advent • lezingen: Maleachi 3: 1-4, Lucas 3: 1-9 • tweede collecte: PKN - pastoraat

Pro Rege, 10 uur: ds Laurens Korevaar

Tienernevendienst • XL voor kids

Een nieuw begin. Velen verlangen naar een nieuw begin, maar hoe? We kijken dan vaak eerst naar onze ‘leiders’. Lucas helpt ons dan meteen uit de droom: bestuurders als Herodes en Pilatus hechten meer aan hun eigen positie dan aan het belang van de mensen. Oude politiek dus, die geen nieuwe wegen baant. Die moeten we zelf inslaan, zo vertellen de profeet en ook Johannes. Zij geven heel concreet aan hoe dat kan: door oude paden te verlaten en anders te gaan leven. Dat kan onbegonnen werk lijken, maar Johannes is ook hierin de voorloper. In zijn voetspoor zijn er velen die voor ons als gids kunnen dienen voor een beter leven, zo zullen we zien.

Zondag 9 december (II)

Pro Rege, 20 uur: Taizéviering

Zondag 16 december

derde zondag van Advent • lezing: Sefanja 3:14-20 • tweede collecte: hulp aan Rohingya vluchtelingen

Hoflaankerk, 10 uur: ds Ilse Hogeweg

Na de dienst koffie bij de familie Van Hoof

Laat de moed niet zinken. Laat de hoop niet varen. Laat cynisme niet het laatste woord hebben. Sefanja vraagt in zijn profetie om de moed om naar het licht te kijken. Wat doen wij, met de doorgaande vloed van negatief nieuws? Wat doe je, als je aangevochten raakt van alle narigheid? Sefanja vraagt ons met hem mee te kijken. En te vertrouwen.

Zondag 23 december

vierde zondag van Advent • lezingen: Lukas 1: 39-45 en Ezechiël 2: 8-3:3 • tweede collecte: Kerkplein Kralingen

Pro Rege, 10 uur: ds Peter van Helden

m.m.v. zangeres Natalie Merfort

Profeet en Tovenaar – met deze twee woorden is heel de Bijbelse Boodschap te typeren. Ook de zondagse liturgie, die altijd uit twee delen bestaat.

De Profeet roept op, klaagt aan, is kritisch. De Tovenaar verrast, maakt vrij, ziet kans. Jesaja is de Adventsprofeet, met zijn beroemde tekst: ‘Dauwt, hemelen, gerechtigheid’, want er is geen gerechtigheid onder de hemel! De engel in het Kerstevangelie is de tovenaar, die dood omkeert tot leven, troost brengt waar gerouwd wordt, en mensen, vergetenen, kwetsbaren, naamlozen, betovert met de toverkracht van hoop, geloof en liefde.

Zang en muziek zijn er ook in deze dienst, die een persoonlijk tintje zal krijgen. Natalie Merfort, bekend van de cd ‘Passage’ (met teksten geschreven voor ouders van overleden kinderen, gezongen in de gedachtenisvieringen in het Sophia kinderziekenhuis) zingt betoverend mooi en ontroerend. Zij zong voor het eerst in Pro Rege, 15 jaar geleden, toen mijn 25-jarig ambtsjubileum werd gevierd.

Kerstnachtdienst

maandag 24 december • tweede collecte: Stichting Ontmoeting

Hoflaankerk, 22 uur: ds Mark van Pelt

gezamenlijke dienst van Hervormd Kralingen West en Protestants Kralingen

De sfeervolle kerstnachtdienst in de Hoflaankerk, zal in het teken staan van het thema: ‘Stille nacht, heilige nacht’. Het is precies 200 jaar geleden dat dit kerstlied voor het eerst gehoord werd. Inmiddels is het in meer dan 140 talen vertaald en daarmee het meest bekende kerstlied wereldwijd. Het zingt van de geboorte van Jezus als de vervulling van een oude belofte. Klassieke kerstliederen zullen in samenzang worden gezongen en prachtige muziekstukken worden gespeeld. De viering van de geboorte van Jezus Christus zal in de preek centraal staan. Daarbij zal worden ingegaan op de vraag: ‘Wat betekent het voor ons dat God mens wordt?’ U wordt hartelijk uitgenodigd.

Kerstmorgen 25 december

lezing: Johannes 1: 1-14 • tweede collecte: kinderen in de knel

Hoflaankerk, 10 uur: ds Ilse Hogeweg

m.m.v. cantorij • mini musical

Zo veel schilderijen laten het zien: een kind, een mens, uit wie licht straalt. God is onder ons gekomen, als een kind, als een mens, als het Licht voor deze wereld. Aan ons wordt gevraagd, om te kiezen voor licht in plaats van het donker. Dat klinkt zo vanzelfsprekend. Maar hoe graag houden mensen zich schuil, durven zij het licht, het Licht van God niet aan? We beginnen deze Kerstmorgen met de mini musical Bureau Knetter, met en voor de kinderen. Reclame maken voor vrede. Ga er maar aan staan.

Zaterdag 29 december

Top2000-dienst, 20 uur: Hoflaankerk

Heel veel gemeenteleden hebben weer enthousiast meegedacht over liedjes uit de Top2000. Allemaal liedjes die raken aan het thema ‘geluk’ … soms met, of via een bijbeltekst. Soms door de gedachten en overwegingen die in het liedje zitten. Soms door de energie en het plezier van muziek. Veel mensen verheugen zich op de tweede editie van de Top2000-dienst, met bezinning, gelegenheid om een kaarsje aan te steken, en met elkaar te genieten en te zingen van veel mooie muziek. Ook dit jaar speelt de band Asian Connection in de dienst. Zegt het voort en weet je welkom!

Zondag 30 december

lezing: Lukas 2: 21 (NBG) • tweede collecte: Safe Haven

Hoflaankerk, 10 uur: ds B.J.S. Jonker

De dienst staat in het teken van de naamgeving

Lukas schrijft: “En toen acht dagen vervuld waren, zodat zij Hem moesten besnijden, ontving Hij ook den naam Jezus, die door de engel genoemd was, eer Hij in den moederschoot was ontvangen.”

Israël zegt: je leven begint niet met de eerste ademhaling, je leven begint pas als jouw naam over je afgeroepen wordt!

Maandag 31 december

lezing: Psalm 91 • geen collecte

Pro Rege, 17 uur: ds Ilse Hogeweg

Oudejaarsvesper

Psalm 91 is een prachtige psalm om bij te schuilen, als we het vele aan ons voorbij laten gaan wat er is gebeurd en wat er voor ons ligt. “Hij zal je beschermen met zijn vleugels, onder zijn wieken vind je een toevlucht.” Zoals de vespers in de abdijgemeenschappen worden gevierd, staan de psalmen daarin centraal. Met deze psalm 91 stemmen wij in op de drempel van het nieuwe jaar.

Zondag 6 januari 2019

Jesaja 60: 1-6 en Matteüs 2: 1 - 12 • tweede collecte: Compassion4Humanity, Ghana

Pro Rege, 10 uur: ds Guus Koelman

Thema: ‘Langs een andere weg terug’

 

Gedachteniszondag

 

Gedachteniszondag kan plaats­vinden op de zondag vóór ad­vent, of op de zondag vlakbij 1 novem­ber, Allerheiligen. In de pro­te­stantse kerk in Nederland worden daarin verschillende keuzes gemaakt. De laatste jaren wordt in Neder­land steeds vaker gekozen voor de eerste zondag van no­vem­ber als oecumenisch moment om te gedenken. Onze eigen gemeente houdt dit jaar nog één keer ge­dach­te­nis­zondag op de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Volgend jaar zal dat zijn op de eerste zondag van november.