logo pkn en naam gemeente
doopdienst in Pro Rege, 12 april 2015
Kerkdiensten

Zondag 26 mei

zesde zondag van Pasen • lezing: Johannes 14: 23-29 • 2de collecte: Diaconaal Havenproject

Pro Rege, 10 uur: ds Marianne Bogaard

thema: Ik kom terug • Maaltijd van de Heer

Weggaan en juist daardoor blijven. In zijn afscheidsrede benadrukt Jezus tegen zijn leerlingen dat Hij heengaat om op een verrassend andere wijze bij hen te zijn. Opnieuw heeft dat met de vrede te maken die Hij geeft. En met allesomvattend liefhebben. Het is alsof Hij zijn leerlingen van tevoren gevoelig wil maken voor die nieuwe vorm van nabijheid en hen erop wil wijzen hoe zij daar zelf aan kunnen bijdragen. In aansluiting op Jezus’ woorden delen we de tekenen van zijn blijvende presentie, brood en wijn.

Donderdag 30 mei

Hemelvaartsdag • lezingen: Lucas 24:49-53 en Handelingen 1:1-11 • 2de collecte: (in overleg met Kralingen West)

Hoflaankerk, 10 uur: ds Marianne Bogaard

thema: blikrichting

“Wat staan jullie naar de hemel te kijken?” krijgen de volgelingen van Jezus te horen wanneer een wolk hem aan hun ogen onttrokken heeft. Op de veertigste dag worden zij definitief alleen gelaten, Galileeërs in de stad waar Hij hen naartoe heeft geleid. Er ontstaat een soort windstilte. Wat nu? Waarvan hebben we het te verwachten? Naar de hemel kijken zal die impasse niet doorbreken. Op deze dag al wordt onze blik op de wereld gericht.

Zondag 2 juni

zevende zondag van Pasen • I Samuel 12: 19b-24 en Johannes 14:15-21 • 2de collecte: SKIN-Rotterdam

Hoflaankerk, 10 uur: ds Ilse Hogeweg

De zevende zondag van Pasen. De zondag overal tussenin, het ‘weeskind’. Waar moeten we het zoeken? Dat is de vraag in het boek Samuël. Wie geven wij leiding in handen over ons? Hoe moeten we richting vinden? Jezus zegt in het Johannesevangelie: Er is een kracht die ons richting geeft: de Geest van de waarheid. Er is veel om te overwegen in de prachtige, zo eigen taal van Johannes.

 

 

 

Zeven maal zeven

Veertig dagen telden wij tot Pasen. Na die tijd van stilstaan bij Jezus’ weg van diepgang en doorgang klonk in de Paas­nacht en op de Paas­morgen de lofzang weer voluit, en wij stemden in. Daardoor opgetild tellen we door. Zeven weken lang blijft de kleur wit, om de vreugde van het nieuwe begin zichtbaar te maken. Vijftig dagen. Het zijn de dagen waar­in de boodschap van hoop en opstanding mag landen in ons eigen leven. Hoe ervaren wij de Opgestane? Hoe kunnen we leven in het Licht van de Liefde die door alles heen breekt? Hoe kunnen we elkaar daarin vasthouden? Bij iedere zondag in deze periode hoort een Psalm waarin God lof wordt toegezongen. De antifonen beginnen of eindigen dan ook met ‘Halleluja’. Die zullen in de diensten niet allemaal klinken, maar de toon is gezet.