logo pkn en naam gemeente
doopdienst in Pro Rege, 12 april 2015
Kerkdiensten

Zondag 2 februari

4e na Epifanie • schriftlezing: de laatste maaltijd • 2de collecte: Volunteering Solutions, Ghana

Hoflaankerk, 10 uur: ds Ilse Hogeweg

Viering Maaltijd van de Heer speciaal met en voor kinderen • thema: kiezen en delen

 

Leren delen is superbelangrijk. Krijgt iedereen evenveel? Gaat het wel eerlijk? Iets delen is helemaal niet gemakkelijk. Elke keer als we de Maaltijd van de Heer vieren, oefenen we in het delen, denken we eraan dat Jezus heeft gezegd dat mensen eerlijk moeten delen. Kinderen én grote mensen zullen dat altijd opnieuw moeten leren en moeten doen. Daarom is er altijd éérst de speciale avondmaalscollecte voordat we brood en wijn met elkaar delen.

Zondag 9 februari

5e na Epifanie • schriftlezingen: Exodus 1 en Mattëus 5: 13-16 • 2de collecte: studentenpastoraat

(I) Pro Rege, 10 uur: ds Marianne Bogaard

thema: levengevend

 

Een lange rij van zonen wordt genoemd. Talrijk zijn de Israëlieten. Maar ook een bedreiging voor het land waarin zij migrant zijn. Daarom mogen alleen de meisjes in leven blijven. Gelukkig zijn er vrouwen die meer respect hebben voor het leven dan voor dit bevel van hogerhand. Wijze vrouwen. Vroedvrouwen die geboren doen worden.

(II) Pro Rege, 20 uur: Taizégebed

Zondag 16 februari

6e na Epifanie • schriftlezingen: Exodus 2: 1-10 en Matteüs 5: 17-26 • 2de collecte: Pauluskerk, ondersteuning mensen zonder verblijfstitel

Hoflaankerk, 10 uur: ds Ilse Hogeweg

 

Het verhaal van de kleine Mozes, die in zijn mandje – ‘arkje’ op het water dreef, ontbreekt in geen kinderbijbel. Het is een ontroerende en meeslepende geschiedenis. Tegelijk staat deze tekst vol verwijzingen naar andere bijbelverhalen, en laat ons zien hoe verweven de ‘uittrekkingsgeschiedenis’ is met zo vele andere plaatsen en teksten. In het evangelie van Matteüs leert Jezus ons wat ware zuster- en broederschap inhoudt.

Zondag 23 februari

7e na Epifanie • schriftlezingen: Exodus 2: 11-25 en Mattëus 5: 33-48 • 2de collecte: Kiwangala, Uganda

Pro Rege, 10 uur: ds Marianne Bogaard

thema: Volwassen loyaliteit

 

Mozes’ betrokkenheid op zijn volk is groot, al is hij niet opgegroeid te midden van zijn eigen mensen. Of misschien wel juist daardoor. Maar ondoordachte loyaliteit kan zich tegen je keren. Veertig jaar heeft hij nog te gaan, voordat zijn betrokkenheid volwassen genoeg is om leidend te zijn. Een periode waarin hij herder wordt.

Zondag 1 maart

Invocabit / Eerste zondag van de 40dagentijd • schriftlezingen: Exodus 3:1-18 en Mattëus 4:1-11 • 2de collecte: Kerk in Actie: Christenen in de Golfstaten

Hoflaankerk, 10 uur: ds Marianne Bogaard

thema: Heilige grond, m.m.v. de Cantorij

 

Heilige grond is het, de plek waar de Eeuwige zich laat kennen. Een plek waar je je bloot moet geven om te kunnen naderen, zonder schoenen. Wat belemmert ons om dat te doen? Durven we het contact aan? Mozes luistert … en hoort over een God die er zal zijn.

 

Exodus

 

Vanaf zondag 9 februari lezen we uit Exodus, het boek over de uittocht van het Joodse volk uit Egypte. Drie zondagen waarop verhaald wordt hoe Mozes wordt geboren en hoe zijn leven verloopt tot hij door de Eeuwige wordt geroepen. We kunnen dit lezen als een soort voorbereiding op de veertigdagentijd die op woensdag 26 februari begint.