logo pkn en naam gemeente
doopdienst in Pro Rege, 12 april 2015
Kerkdiensten

Zondag 22 september

lezingen: Deuteronomium 6: 4-9 en 20-25 • 2de collecte: Anna Home, Mongolië

Hoflaankerk, 10 uur: ds Marianne Bogaard en ds Ilse Hogeweg

Startzondag: Een goed verhaal

Waarom zou je al die wetten en die regels doorgeven? Niet omdat je je daar nu eenmaal aan moet houden, punt, maar omdat er een verhaal aan vastzit. Een goed verhaal. De Israëlieten krijgen te horen dat het van belang is dát aan hun kinderen door te geven, om zo de bevrijdende kracht ervan te blijven ervaren. In deze dienst aan het begin van het seizoen denken we na over wat voor ons een goed verhaal is. Een verhaal dat zijn waarde heeft bewezen en bewijst.

Zondag 29 september

lezingen: Amos 6: 1-10 en Lucas 16: 19-31 • 2de collecte: PAX

Pro Rege, 10 uur: ds Ilse Hogeweg

Amos en Lucas staan het ons niet toe, om ons terug te trekken in een comfortabel leven, en de boel de boel te laten. ‘Jullie liggen maar op je ivoren bedden! En hangen op je divans!’ moppert Amos (al lijkt een ivoren bed mij niet echt zacht?) Lucas geeft weer hoe Jezus vertelt over Lazarus en de rijke man. Beide teksten vragen ons hoe wij op een goede wijze ons bewust zijn en blijven van de vele mensen die op deze wereld arm en uitgestoten zijn.

 


 

 

 

 

Een goed verhaal

 

Op zondag 15 september het laatste verhaal uit de zomerserie. Gaan­deweg is gebleken hoe waar de betekenis is van de naam Tobias en die van zijn vader Tobit: “Goed (tob/tof) is de Eeuwige!'

 

Rondom Startzondag helpen ge­lij­kenissen van Jezus ons om rich­ting te vinden in ons leven. Dat is wat een verhaal kan doen. Wij hebben een schat aan ver­ha­len om door te geven. Verhalen die ons uitnodigen om ons eigen persoonlijke verhaal te vertellen, om dat in de licht­kring te zetten van de Paas­kaars die iedere zondag brandt. Waar is Gods Licht te ontdekken op onze levensweg?