logo pkn en naam gemeente
doopdienst in Pro Rege, 12 april 2015
Kerkdiensten

Zondag 5 juli

lezing: Matteüs 11: 25-30 • 2de collecte: Compassion4Humanity

Hoflaankerk, 10 uur: ds Marianne Bogaard

In onze eerste dienst met meer dan dertig mensen klinkt een veel geciteerde tekst: "Kom naar Mij, julllie die vermoeid zijn ..." Helende woorden zijn het. We worden uitgenodigd om achter te laten waaronder we gebukt gaan en rechtop te gaan staan. Wie onrust ervaart, reikt Jezus een ander perspectief aan. Een leven dat niet wordt bezwaard door zorgen maar verlicht door Hem zelf. Vertrouwen we dat? 

 

Het hart van de gemeente

 

Het hart van de christelijke ge­meente is de eredienst. Gelukkig biedt deze tijd ons mogelijkheden om ook te vieren als we niet bij elkaar kunnen komen. Juist de afgelopen maanden hebben echter getoond hoezeer dat hart klopt door samenzijn en samen­zang.
Maar de eredienst staat niet los van onze dienst in en aan de we­reld. Ook die is doorgegaan, zij het anders. Bloemen en kaarten rondbrengen, elkaar opbellen, een gift geven, een project steunen, het maakt het hart ruimer en deelt de Liefde van Christus. Die meer­voudige dienst maakt ons tot een levende gemeente.