logo pkn en naam gemeente
doopdienst in Pro Rege, 12 april 2015
Kerkdiensten

Zondag 17 november

2de collecte: Kinderen in de Knel

Hoflaankerk, 10.00 uur: ds Marianne Bogaard

dienst voor en door tieners • afsluiting Actie Schoenendoos

 

Deze dienst wordt voorbereid in samenspraak met de tieners. Het thema staat dichtbij hun ervaringswereld, en de liederen en muziek zeggen iets over de wijze waarop zij in het leven staan. Dat is alles wat tot nu toe bekend is … de invulling is nog een veelbelovend vraagteken. Tieners kunnen schakelen op korte termijn, dus laat u, laat je door hen verrassen!

Zondag 24 november

schriftlezingen: Maleachi 3: 19-24 en Lucas 21: 5-19 • 2de collecte: PKN-Pastoraat: eenzaamheid

Pro Rege, 10.00 uur: ds Ilse Hogeweg

na de dienst koffie bij Edith en Eelco Stapelkamp, Joh. Meulsteestraat 21

 

Deze zondag is de laatste zondag van het kerkelijk jaar – dit jaar zónder de gedachtenis, die eerder heeft plaatsgevonden. De lezingen van deze zondag sluiten de Voleindingstijd af: een aantal weken waarin lezingen op het rooster staan over oordeel, over de dag van de Heer. Daarin gaan Maleachi en Lucas hand in hand. Bij eerste lezing lijken deze teksten dreigend en oordelend. Zij zijn juist bemoedigend bedoeld, zij zijn geschreven voor mensen in verwarring en mensen die het erg moeilijk hebben. Wat moet je doen als de berichten en de dreiging van jouw tijd op je af komen? Jezus zegt: blijf staan, blijf rustig, wees niet bang! Zo luisteren we deze zondag naar de sterke bemoediging die uit deze tekst opklinkt.

Zondag 1 december

schriftlezingen: Micha 2 en Matteüs 24: 32-44 • 2de collecte: Aidswezen in Zambia

Hoflaankerk, 10.00 uur: ds Ilse Hogeweg

Eerste zondag van Advent • Maaltijd van de Heer • m.m.v. de Cantorij

 

Geef licht! Zo heet het adventsproject dat we met de kinderen mogen meevieren en meelezen in de tijd van advent. Elke week lezen we uit Micha, de profeet uit Moreset, die gedurig oproept tot gerechtigheid en trouw aan de Eeuwige. Scherpe woorden die onze hoogmoed ontmaskeren: naar wie luisteren wij het liefste? ‘Geef licht!’ is onze opdracht –maar dat vraagt onze toewijding en eerlijk zicht op onszelf.

 


 

 

 

 

Voleinding

Het is volop herfst. Bladeren val­len, als on­her­roe­pe­lijk spiegel­beeld van de pe­ri­oden van groei en bloei. De oogst is binnen, de dagen zijn korter, kou­der, grijzer. Een passend decor om te lezen over de laatste din­gen.

In de liturgie komen tra­di­tie­ge­trouw de herfst van ons leven en de herfst van de wereld bij elkaar. Wij gedenken, we noemen de na­men van wie ons zijn voorgegaan en realiseren ons daardoor ook on­ze eigen eindigheid. En we ho­ren teksten over het einde. Maar het gaat bij de zondagen van de voleinding om meer dan einde en eindigheid.De ver­wach­ting die alles in een nieuw hoopvol kader zet schemert door. Advent nadert!