logo pkn en naam gemeente
doopdienst in Pro Rege, 12 april 2015
Kerkdiensten

Zondag 19 november

Schriftlezingen Genesis 18: 22-33 en Matteüs 25: 31-46 • 2de collecte: Kinderen van Caïro

Pro Rege, 10 uur: ds Ilse Hogeweg

Koffiedrinken bij Thalien Koopman en Koos van der Steenhoven

 

Teksten over oordeel in de bijbel klinken vaak zo definitief: alsof mensen vastgezet worden in het kwaad, dat zij zelf over zich afroepen. Deze zondag zullen we zien hoe oordeel niet betekent: voor jou de buitenste duisternis maar juist: houd toch vol, blijf doorgaan met barmhartigheid in gebaren en woorden. Het vraagt van ons goed lezen, luisteren en verstaan: oordeel, bedoeld als bemoediging …

Zaterdag 25 november

Hoflaankerk, 20 uur: Carol Evensong

Ook dit jaar mogen we weer deze bijzondere gelegenheid vieren: vele koren van de internationale kerken zingen van de trouw van God, in vreugde en schoonheid. U bent van harte uitgenodigd deze feestelijke avond bij te wonen.

Zondag 26 november

Schriftlezingen: Daniël 12: 1-4, Openbaring 7: 2-4, 9-16 en Matteüs 5: 1-12a • 2de collecte: Stichting Niños Peru

Hoflaankerk, 10 uur: ds Ilse Hogeweg en ds Rian Veldman

Gedachteniszondag, m.m.v. cantorij

Deze zondag zullen de namen klinken van de gemeenteleden die dit afgelopen jaar ons zijn voorgegaan naar de Eeuwige. Hoe goed is het, om hun namen opnieuw te noemen. Om stil te staan bij het verdriet van wie achterbleven. Om stil te staan bij de trouw en de zorg van de Eeuwige, aan wie wij hun namen en hun leven toevertrouwen. De drie lezingen voor deze gedachteniszondag vormen een drieluik en vertellen ons dat je geen grootse heldendaden verricht hoeft te hebben om in Gods boek des levens opgetekend te worden.

Zondag 3 december

eerste zondag van Advent • schriftlezing Jesaja 40:1-11 • 2de collecte: Kerk in Actie: Missionair werk en kerkgroei

Pro Rege, 10 uur: ds Ilse Hogeweg

Na de dienst Wereldwinkel

In de donkere weken, in alle drukte die wij onszelf opleggen of opgelegd krijgen, wordt het dan advent. Kijk vooruit, laat los wat niet nodig is, maak de weg vrij voor de koning die komt. Zo lezen wij Jesaja 40:1-11, als antwoord op verdriet en zorgen en vragen waarom er zo veel kwaad gebeurt, in deze wereld, aan kwetsbare mensen. Troost, troost, mijn volk, zegt God.


 

 

 

Rijkdom

 

In enkele weken tijd is er wel erg veel om te vieren en bij stil te staan. 500 jaar Reformatie, 175 jaar Hoflaankerk, Carol Evensong, gedachteniszondag, uitlopend op Advent.

Vier je vierdagen! Dat houden mensen elkaar voor, als oproep om bewust te leven en iets moois te maken van de bijzondere momenten in het leven. Dat mogen we ook als gemeenschap ons voornemen: vier je vierdagen!