logo pkn en naam gemeente
doopdienst in Pro Rege, 12 april 2015
Kerkdiensten

Zondag 27 september

lezingen: Ezechiël 18: 1-4, 25-32 en Matteüs 21: 23-32 • 2de collecte: PKN - Vredesweek

Hoflaankerk, 10 uur: ds Marianne Bogaard

 

Het was de bedoeling dat Pepijn en Philippina in deze dienst hun geloofsbelijdenis zouden afleggen, maar vanwege de omstandigheden stellen we dat opnieuw uit naar een moment dat familieleden en gemeenteleden volop aanwezig kunnen zijn. Ondertussen blijven wij met elkaar in gesprek, want er is op geloofsgebied genoeg te bespreken!

De evangelietekst gaat op deze zondag wel over iemand die ‘ja’ zegt. En over iemand die ‘nee’ zegt. Beiden blijken zich vervolgens te bedenken. Ook al wordt het geen belijdenisdienst, we worden aan het denken gezet over ons eigen ‘ja’. Hoe klinkt dat?

Zondag 4 oktober

lezing: Matteüs 21: 33-43 • 2de collecte: SKIN-Rotterdam

Pro Rege, 10 uur: ds Ilse Hogeweg

Maaltijd van de Heer

 

Deze zondag staan wij stil bij onze verbondenheid met Israël – de joodse gemeenschap viert deze dagen het Loofhuttenfeest. Wij lezen de gelijkenis van de wijngaard, waarvan de pachters in opstand komen tegen de eigenaar. Een zeer kritische gelijkenis; kritiek aan wie niemand ontkomt. Deze zondag mogen we ook als gemeenschap de Maaltijd van de Heer vieren.

 

 

Het goede leven

 

Als jaarthema heeft de Protes­tantse Kerk gekozen voor het thema ‘Het goede leven’. Scriba René de Reuver: “Het samenleven met anderen, met mensen die je lief zijn, geeft zin. Het geeft zin om er voor elkaar te zijn. Nu we de pijn ervaren van elkaar niet nabij kunnen zijn, beseffen we maar al te goed hoe waar dit is. Tegelijkertijd voegt het christelijke perspectief nog iets toe: in die ander komt iets van God naar je toe. (...) ook in de ander die een beroep op je doet, of in de ander die je stoort.” Op allerlei wijzen zullen we met elkaar stil staan bij wat ‘het goede leven’ voor ons werkelijk is en kan zijn.