Zondag 21 t/m zondag 28 januari

Week van gebed voor de eenheid

Reverend Philip Potter was een van de belangrijkste wereldleiders van de oecumene. Twaalf jaar lang was hij secretaris-generaal van de Wereldraad van Kerken. Hij zei: "We kunnen niet verwachten dat God ons eenheid schenkt, tenzij wij onszelf voorbereiden om deze gave te ontvangen door gebed, dat ons heelt en loutert. Samen bidden is samengevoegd worden."

 

In Kralingen start de Week van Gebed met een viering in de kerk van de Evangelische Broedergemeente, de Avenuekerk (Avenue Concordia 107). Dat is zondag 21 januari om 19.30 uur.

 

De afsluiting van de Week van Gebed vindt plaats in Pro Rege, op zondag 28 januari om 20 uur, met een viering in de vorm van een Taizé gebed.

 

Wie meer wil weten over de Week van Gebed van 2018, kan een kijkje nemen op de site van de Raad van kerken.

 

<<< terug naar de vorige pagina <<<