Donderdag 25 januari, 20 uur, Pro Rege

Gemeenteavond over kerkgebouwen

Uit Gereformeerd Rotterdam Kralingen, Hervormd Kralingen West en Hervormd Kralingen Oost waren donderdagavond 25 januari ruim 90 gemeente­leden aanwezig om ‘ja’ of ‘nee’ te zeggen tegen een voorstel van het door de kerkenraden ingestelde ‘Fusiecollege’ dat uiteindelijk moet leiden tot een besluit over de toekomst van onze kerkgebouwen.

 

Het Fusiecollege wil een onpartijdige en vakkundige externe partij (b.v. de stichting Kerkelijk Waardebeheer) de opdracht geven om tot een voorstel te komen over de toekomst van Pro Rege en de Hoflaankerk. Vijf varianten moeten door de externe partij worden onderzocht. (Ziehier het voorstel van het Fusiecollege.)

 

Nadat de gereformeerden en de hervormden gezamenlijk naar de uitleg van het voorstel hadden geluisterd, gingen ze in eigen kring in overleg om een rechtsgeldige beslissing te kunnen nemen. Toen beide groeperingen na verloop van tijd weer in de kerkzaal bij elkaar kwamen, bleek dat de overwegingen en het voorstel van het Fusiecollege bij zowel gereformeerd als hervormd een warm onthaal hadden gevonden. Er waren wat wijzigingen, (daarover wordt nog in de kerkenraad overlegd - de wijzigingen zijn nog niet verwerkt in het stuk waarnaar hierboven werd verwezen). Maar de nadruk lag er vooral op dat we moesten proberen zo snel mogelijk tot besluiten te komen, dat het Fusiecollege de gemeenteleden gedurende de komende maanden voortdurend duidelijk moest blijven informeren en de gemeenteleden de gelegenheid geven om aanvullende of nieuwe voorstellen in te dienen.

 

Hiermee kreeg het Fusiecollege toestemming om alle benodigde stappen – met spoed – te gaan nemen.

 

Alle gemeenteleden worden opgeroepen deze maand een enquête over de gebouwen in te vullen. De vragenlijst is te vinden op de websites van de gemeentes. Wie geen internet heeft, kan hem ook opvragen bij Henny de Vos (t. 453 16 90) of bij een van de andere leden van het Fusiecollege. Op zondagen is hij voor en na de dienst ook in de kerk te verkrijgen.

 

(Redactie Caleidoscoop)

 

<<< terug naar de vorige pagina <<<