Uit de beroepingscommissie

 

(26 november)

De beroepingscommissie krijgt een steeds scherper beeld van de kandidaat die we wensen voor onze gemeente. Maar dat maakt de keuze niet gemakkelijker.
We zijn, als u dit leest, klaar met de tweede ronde van het horen bij enkele kandidaten en hebben dan een vergadering achter de rug, waarin besloten wordt met welk klein groepje we gesprekken aangaan. En naar aanleiding daarvan zal de knoop dan toch worden doorgehakt.

Dit lijkt nu simpel, maar er komt nog heel wat bij kijken. Zo op het eind komen de kerkrentmeesters in beeld, en de kerkenraad heeft daar ook een eigen rol: en natuurlijk Ilse Hogeweg, misschien wel niet formeel, maar de nieuwe predikant wordt wel haar directe collega. En dan zal het moment komen dat Hennie van der Linden na een kerkdienst, of misschien op een speciaal belegde avond, tekst en uitleg verschaft aan de gemeente.

Waarmee maar weer gezegd wordt: het einde van het proces komt in zicht; en het is nog vreselijk spannend.

Jeannette Schravesande

 

(17 oktober)

Op 17 oktober heeft de beroepingscommissie weer vergaderd. Er werd verslag gedaan van de diensten die bijgewoond waren, her en der in het land. We hopen op 4 november klaar te zijn met de eerste ronde en zijn nu ook al gestart met de kandidaten die we nog een keer willen horen. We proberen iemand te vinden die volledig past in het profiel dat de kerkenraad geschetst heeft en hopen dat dat gaat lukken. We doen ons best. Op 6 november komen we weer bij elkaar.
Jeannette Schravesande

(22 september)

De beroepingscommissie vergaderde op 20 september bijna voltallig. De voorgaande vergadering was er al met input van alle leden, zelfs vanuit verre landen, een selectie gemaakt uit de vele brieven die we ontvingen. Met een aantal gaan we verder. De eerste stap is dat we in kleine groepjes door het hele land gaan ‘horen’. We brengen daarvan verslag aan elkaar uit en kunnen tussentijds besluiten of een bepaalde predikant snel nogmaals gehoord moet worden.
Op 17 oktober komen we weer bijeen en maken we een vervolgrooster voor het horen op. Wie gaat Rian Veldman opvolgen? We moeten u als gemeente nog wel een poosje in spanning laten. Wellicht meer nieuws in het novembernummer.

Jeannette Schravesande

(31 augustus)

Beste Gemeenteleden,

Donderdagavond 30 augustus is de beroepingscommissie weer bijeen geweest. Wat stond er voor die avond op de planning?

We gingen de brieven doornemen van de predikanten die op onze advertentie hadden gereageerd om te bepalen wie wij zien als kandidaat voor onze gemeente en met wie wij na de eerste selectie niet verder zullen gaan. Helaas waren enkele leden niet aanwezig vanwege vakantie maar zij hadden hun selectie vooraf per mail aan de secretaris door kunnen geven. Alle brieven hebben we heel secuur doorgenomen en hiervan een lijst samengesteld. Uit deze lijst zijn de kandidaten, waar mee wij verder willen in de procedure, uitgekristalliseerd.  Er zal nu een verzoek aan deze predikanten uitgaan om hun preekschema door te geven zodat wij in kleine groepjes kunnen gaan horen. Het was een vruchtbare en heel goede vergadering met elkaar.

Op 20 september staat de volgende vergadering gepland.

Miriam de Jong, namens de Beroepingscommissie

 

(1 augustus)

De beroepingscommissie heeft deze zomer niet stilgezeten. We hebben een selectie gemaakt uit de door de landelijke kerk aan ons gegeven namen van beschikbare kandidaten en ook zelf predikanten benaderd. Daarnaast waren veel predikanten geïnteresseerd in de vacature die op onze website en in de advertentie te vinden was. Dit alles heeft geresulteerd in een behoorlijk aantal brieven.

Op 30 augustus vergadert (vergaderde) de commissie over de CV's en de motivatiebrieven. Daarna breekt de fase van het 'horen' aan.

 

Voor de predikanten die de advertentie van de beroepingscommissie in het PKN-blad Woord & Weg hadden gezien en op zoek gingen naar informatie over Protestants Kralingen, was een kleine website gebouwd.


<<< terug naar de vorige pagina <<<