logo pkn en naam gemeente
doopdienst in Pro Rege, 12 april 2015
Noodhulp
Seniorenmiddag

 

Zondag 26 mei

Pro Rege, 10 uur

ds Marianne Bogaard

thema: 'Ik kom terug' • Maaltijd van de Heer.

 

In zijn afscheidsrede benadrukt Jezus tegen zijn leerlingen dat Hij heengaat om op een verrassend andere wijze bij hen te zijn. Het heeft met vrede te maken, en met alles omvattend liefhebben.

 

In aansluiting op de woorden van Jezus delen we de tekenen van zijn blijvende presentie: brood en wijn.