logo pkn en naam gemeente
doopdienst in Pro Rege, 12 april 2015
Gemeenteavond

 

Zondag 18 maart

Pro Rege, 10 uur

ds Rian Veldman

vijfde zondag van de 40dagentijd. M.m.v. de cantorij.

 

Johannes gebruikt de graankorrel als beeld voor de messiaanse weg die Jezus gaat. De weg van liefde­volle overgave, die zo dwars staat op onze tijdgeest waarin zelf­red­zaam­heid hoog staat aan­ge­schre­ven. We zingen met de cantorij over deze wonderlijke weg: wie niet geeft om zelf­be­houd, leven vindt hij honderd­voud.