logo pkn en naam gemeente
doopdienst in Pro Rege, 12 april 2015
Actie Schoenendoos

 

Zondag 19 november

Pro Rege, 10 uur

 

Teksten over oordeel in de Bijbel klinken vaak zo definitief: alsof mensen vastgezet worden in het kwaad, dat zij zelf over zich afroepen. Deze zondag zullen we zien hoe oordeel niet betekent: voor jou de buitenste duisternis, maar juist: houd toch vol, blijf doorgaan met barmhartigheid in gebaren en woorden.

Het vraagt van ons goed lezen, luisteren en verstaan: oordeel, bedoeld als bemoediging ...