logo pkn en naam gemeente
doopdienst in Pro Rege, 12 april 2015
Gemeenteavond

 

Zondag 21 januari

(I) Pro Rege, 10 uur

ds Hogeweg en ds Veldman

Ontheffing en herbevestiging van ambtsdragers • m.m.v. de Cantorij

 

Deze zondag gaat het over roe­ping. In de lezingen komen we de jonge Samuël tegen, en een paar van de leerlingen van Jezus, die on­be­kom­merd doen wat gedaan moet worden. In deze verhalen zoeken wij onze roeping, als gemeenschap en als individuele gelovigen.

(II) Avenuekerk, 19.30 uur

Start van de Week voor gebed van de eenheid van de christenen.