logo pkn en naam gemeente
doopdienst in Pro Rege, 12 april 2015
Week van Gebed

 

Zondag 2 februari

Hoflaankerk, 10 uur

ds Ilse Hogeweg

Maaltijd van de Heer met en voor kinderen

 

Leren delen is superbelangrijk. Krijgt iedereen evenveel? Gaat het wel eerlijk? Iets delen is helemaal niet gemakkelijk. Elke keer als we de Maaltijd van de Heer vieren, oefenen we in het delen, denken we eraan dat Jezus heeft gezegd dat mensen eerlijk moeten delen. Kinderen én grote mensen zullen dat altijd opnieuw moeten leren en moeten doen.