logo pkn en naam gemeente
doopdienst in Pro Rege, 12 april 2015
Jaarcijfers 2017

 

Zondag 22 juli

Pro Rege, 10.00 uur

ds T. Verbeek

 

Vandaag voor het eerst in ons midden: ds T. Verbeek. Hij wil deze zondag aansluiten bij het thema stilte dat voor de vakantie­maanden was bedacht. Stilte is ook rust. Bij Jezus kunnen we rust vinden. Ds T. Verbeek haakt aan bij Matteüs 11: 28-30. 'Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven.'