logo pkn en naam gemeente
doopdienst in Pro Rege, 12 april 2015
Bijbelkring

 

Zondag 24 september

Pro Rege, 10 uur
ds Ilse Hogeweg

 

Het is onze startzondag, met als thema "Welkom iedereen". Welkom is het eerste woord dat de ouderling van dienst uitspreekt tegen alle mensen in de kerk en aan de kerktelefoon. Welkom mogen wij zijn. Tegelijk is welkom ook een opdracht en moeten we ons de vraag stellen: is iedereen altijd wel echt welkom bij ons? Daarover gaat het in de dienst aan de hand van Jezus' ontmoeting met Zacheüs.