logo pkn en naam gemeente
doopdienst in Pro Rege, 12 april 2015
Voedselbank

 

Zondag 21 juli

Pro Rege, 10 uur

ds Marianne Bogaard

 

Deze viering, zo aan het begin van de zomervakantie, is een mooi mo­ment om de dienende Marta en de luisterende Maria in onszelf te ontdekken; om activiteit en ontvankelijkheid in balans te bren­gen.

Op het rooster staat het bekende verhaal uit Lucas 10: 38-42 van Maria die naar Jezus luistert en Marta die Jezus en de gasten bedient, maar die toch niet blij is met die werkverdeling.