logo pkn en naam gemeente
doopdienst in Pro Rege, 12 april 2015
Kerstnachtdienst

 

Zondag 22 april

Hoflaankerk, 10 uur

ds Ilse Hogeweg

 

In de tijd na Pasen blijven we er de nadruk opleggen dat we leven vanuit bevrijding. Maar niet ieder­een kan daaraan deelnemen ... Pasen vraagt onze inzet om zorg en bevrijding voor anderen mogelijk te maken.

 

In Ezechiël 34 klinken harde kritische woorden aan ieder die niet integer met macht omgaat. Deze 'zondag Goede Herder' geeft ons veel te overwegen.