logo pkn en naam gemeente
doopdienst in Pro Rege, 12 april 2015
Kerkgebouwen

 

Zondag 3 maart

Pro Rege, 10 uur

ds C. Vroegindeweij

 

Eén van de leerlingen vraagt Jezus: Heer leer ons bidden zoals Johannes het zijn leerlingen geleerd heeft. Bijzonder: Als je niet wist hoe je bidden moest, kon je het Jezus zelf vragen. We zijn blij dat dat gebeurd is en dat het opgeschreven is.

Bidden dus. Hoe doe je dat, wat betekent het, wat gebeurt er met je, wat verwacht je ervan? Op zoek naar een antwoord lezen we uit Lucas 11 en uit Filippenzen 4.