logo pkn en naam gemeente
doopdienst in Pro Rege, 12 april 2015
Startzaterdag

 

Zondag 19 november

Pro Rege, 10 uur

 

Teksten over oordeel in de Bijbel klinken vaak zo definitief: alsof mensen vastgezet worden in het kwaad, dat zij zelf over zich afroepen. Deze zondag zullen we zien hoe oordeel niet betekent: voor jou de buitenste duisternis, maar juist: houd toch vol, blijf doorgaan met barmhartigheid in gebaren en woorden.

Het vraagt van ons goed lezen, luisteren en verstaan: oordeel, bedoeld als bemoediging ...