logo pkn en naam gemeente
doopdienst in Pro Rege, 12 april 2015
Kerstnachtdienst

 

Zondag 24 juni

Pro Rege, 14.30 uur

ds Rian Veldman

Afscheid van ds Rian Veldman, m.m.v. de Cantorij

 

We zullen danken voor al het goede dat we als gemeente en predikant in elkaar ontvangen hebben. Niet onbenoemd hoeft te blijven waar we tekort schoten in onze dienst aan God, elkaar en deze stad.

We gaan verder met Job; Job 38. Er komt een waslijst vragen uit de hemel op ons af ...