logo pkn en naam gemeente
Mensen op de galerij van Pro Rege bij de voorstelling van Noach en de ark | foto: Marjan de Visser (?)
Wegwijzer

Predikanten

Ds R.C. (Rian) Veldman, Goosse van der Windstraat 57, 3062 XM; t 06 142 730 13.

e-mail: r.veldman@protestantskralingen.nl

Ds Veldman heeft op maandag zijn vrije dag. Op overige werkdagen is hij van 9 – 10 uur bereikbaar.

 

Ds I.D. (Ilse) Hogeweg, Kralingseweg 366 B, 3066 RC; t (010) 435 41 44.

e-mail: i.hogeweg@protestantskralingen.nl

Ds Hogeweg houdt de woensdagmiddag en de zaterdag vrij.

Secretariaat

Scriba van de kerkenraad:

Pim van Loon, Postbus 4326, 3006 AH Rotterdam, e-mail: scriba@protestantskralingen.nl.

Ledenadministratie

Gereformeerde ledenadministratie:

dhr J.C. Buitelaar, Admiraliteitskade 74 Z 3063 ED Rotterdam, t (010) 453 20 44,
e-mail: admin-G@protestantskralingen.nl

Hervormde ledenadministratie::

dhr G.H. Heere, Mia van IJperenplein 55, 3065 JK, t (010) 447 14 30,
e-mail: admin-H@protestantskralingen.nl

Kralingseveer

Contactadres: dhr C.T. van Linschoten, Wapitistraat 4, 3064 AJ Rotterdam, t (010) 450 74 92.

Financiën

Protestants Kralingen is een gededereerde gemeente en is nog niet gefuseerd. Daarom zijn de financiën en vermogensrechtelijke zaken nog niet samengevoegd. Er is een hervormd en een gereformeerd College van kerkrentmeesters en een hervormde en een protestantse diaconie.

ANBI

De hervormde gemeente en de gereformeerde kerk en hun diaconieën hebben bij de belastingdienst een ANBI-beschikking. Hierdoor zijn giften binnen bepaalde grenzen aftrekbaar van de belasting.

Hier volgen een viertal verwijzingen naar de ANBI gegevens die van toepassing zijn:

• ANBI Hervormde gemeente Kralingen

ANBI Hervormde diaconie

• ANBI Gereformeerde kerk Rotterdam Kralingen

• ANBI Protestantse diaconie

Activiteitenkas:

dhr P. Andringa, t 433 18 97. Bankrekeningnummer: NL90 FVLB 0635 8051 70, SoW-gemeente R'dam Kralingen inzake wijkkas.

NH College van Kerkrentmeesters:

postbus 4326, 3006 AH, e-mail: cvk@hervormdkralingen.com Algemeen bankrekeningnummer (tbv giften en dergelijke) NL35 FVLB 0699 5412 71.

Uitsluitend voor kerkbalans is bankrekeningnummer NL46 FVLB 0635 8144 98.

NH Collectebonnen zijn verkrijgbaar in de waarden € 0,75, € 1,25 en € 2,50 in vellen van 20 stuks. De bonnen zijn te bestellen via bankrekening NL35 FVLB 0699 5412 71 van de Hervormde Gemeente Kralingen. Na ontvangst van uw betaling volgt toezending per post.

GK College van Kerkrentmeesters:

dhr L.J. (Laurens) de Visser, Marie van Eijsden Vinkstraat 235, 3066 JB Rotterdam.

t: (010) 840 47 60, e: ljdevisser@tele2.nl

GK Commissie V.V.B:

Nel Slikker, Eikenpage 15, 3061 WS Rotterdam, t: (010) 452 58 24; e: nslikker@hetnet.nl,

bankrekeningnr van de V.V.B. is NL74 FVLB 0225 4254 24.

GK Collectebonnen zijn verkrijgbaar via dhr B. Reinders, Stalpaertstraat 102, 3067 XT Rotterdam, bankrekeningnummer NL81 INGB 0003 5347 94, t.n.v. Geref. Kerk van Kralingen Coll. Bonnen.

Diaconie

Diaconie van de Protestantse Wijkgemeente:

mw Trudy van As-Roest, Prinses Julianalaan 12 3062 DH, Rotterdam, t: (010) 452 81 08. Rekeningnummer: Diaconie Protestantse Gemeente Kralingen, NL32 FVLB 0225 3893 20.

ZWO (Zending, Werelddiakonaat en Ontwikkelingssamenwerking):

dhr G. Roodhorst, Jacques Dutilhweg 723, t (010) 202 55 81. Rekeningnummer: Diaconie Protestantse Gemeente Kralingen inzake ZWO: NL57 FVLB 0225 3893 55.

Kerkblad en website

Caleidoscoop

Kerkblad Caleidoscoop verschijnt maandelijks, in het algemeen vóór de eerste zondag van de maand. In de zomervakantietijd komt er begin juli maar één nummer uit voor de maanden juli en augustus. De kopijsluitingsdatum is bijna altijd de eerste maandag na de helft van de maand. De redactie is te bereiken via e-mail of via telefoonnummer (010) 453 16 90.

Aan de lezers van Caleidoscoop wordt in september een financiële bijdrage gevraagd om het blad te blijven toezenden. Het richtbedrag is 19 euro, de minimumbijdrage is 5 euro. De adressenadministratie wordt bijgehouden door het Centraal Hervormd Kerkelijk Bureau (zie verder op deze pagina).

Website

webmaster: e-mail

webredactie: e-mail

Kerkgebouwen

Hoflaankerk

Oudedijk 2, 3062 AE Rotterdam, t (010) 411 20 75.

Voor gemeente activiteiten is er een groepje vrijwillige kosters, bereikbaar via e-mail: kosters@protestantskralingen.nl

Voor commerciële verhuur: hoflaankerk@hervormdkralingen.com

Pro Rege

Oudedijk 113, 3062 AD Rotterdam, t (010) 452 78 60.

Koster-beheerder: mw M. Gorissen.

website: ProRegeKralingen.nl

e-mail: proregeinfo@kpnmail.nl

Kerkomroep

De kerkdiensten in Pro Rege en in de Hoflaankerk kunnen live of tot ongeveer 4 weken na de dienst worden beluisterd op www.kerkomroep.nl. Gemeenteleden die niet meer naar kerk kunnen komen en een aansluiting willen hebben op de kerkomroep kunnen zich wenden tot diaken Hiddo Oosterhuis, t: (010) 447 13 07. Voor technische vragen: dhr A. van Dijk, t: (010) 212 25 15, e-mail: avandijkjunior@chello.nl

Kinderoppas voor de kleinsten

Contactpersoon: Kristel Hillebrand,

t (010) 214 04 12, e: kristel.hillebrand@gmail.com

Kindernevendienst

Contactpersoon: Annemarie van den Toorn; t: (010) 202 14 98;

e-mail: kindernevendienst@protestantskralingen.nl

Autodienst

Pro Rege: dhr N.J. van Veen, t (010) 452 68 72;

Hoflaankerk: dhr H. Oosterhuis, t (010) 447 13 07.

Centraal hervormd kerkelijk bureau

Het kerkelijk bureau van de hervormde gemeente Kralingen is in januari 2016 verhuisd naar het kantoor op de begraafplaats, Laan van Oudkralingen 1. Postadres: Postbus 4326, 3006 AH.

Bezoek alleen na telefonische afspraak. Mw Marina Mekking is over het algemeen aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 tot 13 uur.
e: mekking@hervormdkralingen.com en t: (010) 220 19 05