logo pkn en naam gemeente
Mensen op de galerij van Pro Rege bij de voorstelling van Noach en de ark | foto: Marjan de Visser (?)
Wegwijzer

Predikanten

Ds I.D. (Ilse) Hogeweg, Kralingseweg 366 B, 3066 RC; t (010) 435 41 44.

e-mail: i.hogeweg@protestantskralingen.nl

Ds Hogeweg houdt de woensdagmiddag en de zaterdag vrij.

 

Ds M.M. (Marianne) Bogaard. Goosse van der Windstraat 57, 3062 XM; t: (010) 737 04 55

e-mail: m.bogaard@protestantskralingen.nl

Secretariaat

Scriba van de kerkenraad:

Jeannette Schravesande, Postbus 4326, 3006 AH Rotterdam, e-mail: scriba@protestantskralingen.nl.

Ledenadministratie

Gereformeerde ledenadministratie:

dhr J.C. Buitelaar, Admiraliteitskade 74 Z 3063 ED Rotterdam, t (010) 453 20 44,
e-mail: admin-G@protestantskralingen.nl

Hervormde ledenadministratie::

dhr G.H. Heere, Mia van IJperenplein 55, 3065 JK, t (010) 447 14 30,
e-mail: admin-H@protestantskralingen.nl

Privacystatement

In de Algemene Kerkenraad is een privacyverklaring besproken aan de hand van de modelverklaring van de landelijke kerk (PKN). U kunt de verklaring hier lezen. Deze verklaring geldt zowel de (wijk)gemeente Protestants Kralingen (i.w.) als de wijkgemeente Hervormd Kralingen West.

Financiën

Protestants Kralingen is een gefedereerde gemeente en is nog niet gefuseerd. Daarom zijn de financiën en vermogensrechtelijke zaken nog niet samengevoegd. Er is een hervormd en een gereformeerd College van kerkrentmeesters en een hervormde en een protestantse diaconie.

ANBI

De hervormde gemeente en de gereformeerde kerk en hun diaconieën hebben bij de belastingdienst een ANBI-beschikking. Hierdoor zijn giften binnen bepaalde grenzen aftrekbaar van de belasting.

Hier volgen een viertal verwijzingen naar de ANBI gegevens die van toepassing zijn:

• ANBI Hervormde gemeente Kralingen

ANBI Hervormde diaconie

• ANBI Gereformeerde kerk Rotterdam Kralingen

• ANBI Protestantse diaconie

Activiteitenkas:

dhr H.M. (Henk) van Heijst, t (010) 230 60 42, e: hmvanheijst@kpnmail.nl.

Bankrekeningnummer: NL90 RABO 0373 7120 81, SoW-gemeente R'dam Kralingen inzake wijkkas.

NH College van Kerkrentmeesters:

postbus 4326, 3006 AH, e-mail: cvk@hervormdkralingen.com Algemeen bankrekeningnummer (tbv giften en dergelijke) NL26 RABO 0373 7239 03.

Uitsluitend voor kerkbalans is bankrekeningnummer NL04 RABO 0373 7239 11.

NH Collectebonnen zijn verkrijgbaar in de waarden € 0,75, € 1,25 en € 2,50 in vellen van 20 stuks. De bonnen zijn te bestellen via bankrekening NL26 RABO 0373 7239 03 van de Hervormde Gemeente Kralingen. Na ontvangst van uw betaling volgt toezending per post.

GK College van Kerkrentmeesters:

dhr L.J. (Laurens) de Visser, Marie van Eijsden Vinkstraat 235, 3066 JB Rotterdam.

t: (010) 840 47 60, e: ljdevisser@tele2.nl

GK Commissie V.V.B:

Nel Slikker, Eikenpage 15, 3061 WS Rotterdam, t: (010) 452 58 24; e: nslikker@hetnet.nl,

bankrekeningnr van de V.V.B. is N27 RABO 0373 7109 84.

GK Collectebonnen zijn verkrijgbaar via dhr B. Reinders, Stalpaertstraat 102, 3067 XT Rotterdam, bankrekeningnummer NL81 INGB 0003 5347 94, t.n.v. Geref. Kerk van Kralingen Coll. Bonnen.

Diaconie

Diaconie van de Protestantse Wijkgemeente:

secretaris: Leonard de Vos, Leendert Butterstraat 44, 3062 XN Rotterdam, m: 06 242 181 84, e: leonard@koerselvos.nl. Rekeningnummer: Diaconie Protestantse Gemeente Kralingen, NL33 RABO 0373 7130 10.

Kerkblad en website

Caleidoscoop

Kerkblad Caleidoscoop verschijnt maandelijks, in het algemeen vóór de eerste zondag van de maand. In de zomervakantietijd komt er begin juli maar één nummer uit voor de maanden juli en augustus. De kopijsluitingsdatum is bijna altijd de eerste maandag na de helft van de maand. De redactie is te bereiken via e-mail of via telefoonnummer (010) 453 16 90.

Aan de lezers van Caleidoscoop wordt in september een financiële bijdrage gevraagd om het blad te blijven toezenden. Het richtbedrag is 19 euro, de minimumbijdrage is 5 euro. Het bankrekeningnummer van Caleidoscoop is NL29 RABO 0373 7239 46, t.n.v. Kerkblad Caleidoscoop.

De adressenadministratie van Caleidoscoop wordt bijgehouden door het Centraal Hervormd Kerkelijk Bureau (zie verder op deze pagina).

Website

webmaster: e-mail

webredactie: e-mail

Kerkgebouwen

Hoflaankerk

Oudedijk 2, 3062 AE Rotterdam, t (010) 411 20 75.

Voor gemeente activiteiten is er een groepje vrijwillige kosters, bereikbaar via e-mail: kosters@protestantskralingen.nl

Voor commerciële verhuur: hoflaankerk@hervormdkralingen.com

Pro Rege

Oudedijk 113, 3062 AD Rotterdam, t (010) 452 78 60.

Koster-beheerder: mw M. Gorissen.

website: ProRegeKralingen.nl

e-mail: proregeinfo@kpnmail.nl

Kerkomroep

De kerkdiensten in Pro Rege en in de Hoflaankerk kunnen live of tot ongeveer 4 weken na de dienst worden beluisterd op www.kerkomroep.nl. Gemeenteleden die niet meer naar kerk kunnen komen en een aansluiting willen hebben op de kerkomroep kunnen zich wenden tot diaken Hiddo Oosterhuis, t: (010) 447 13 07. Voor technische vragen: dhr A. van Dijk, t: (010) 212 25 15, e-mail: avandijkjunior@chello.nl

Kinderoppas voor de kleinsten

Contactpersoon: Kristel Hillebrand,

t (010) 214 04 12, e: kristel.hillebrand@gmail.com

Kindernevendienst

Contactpersoon: Annemarie van den Toorn; t: (010) 202 14 98;

e-mail: kindernevendienst@protestantskralingen.nl

Autodienst

Pro Rege: dhr N.J. van Veen, t (010) 452 68 72;

Hoflaankerk: dhr H. Oosterhuis, t (010) 447 13 07.

Centraal hervormd kerkelijk bureau

Het kerkelijk bureau van de hervormde gemeente Kralingen is in januari 2016 verhuisd naar het kantoor op de begraafplaats, Laan van Oudkralingen 1. Postadres: Postbus 4326, 3006 AH.

Bezoek alleen na telefonische afspraak. Mw Marina Mekking is over het algemeen aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 tot 13 uur.
e: mekking@hervormdkralingen.com en t: (010) 220 19 05