logo pkn en naam gemeente
doopdienst in Pro Rege, 12 april 2015
Kerkdiensten

Zondag 18 juni

Eerste zondag na Trinitatis • schriftlezingen Jesaja 5: 8-16, I Johannes 4: 16B-21, Lucas 16:19-31 • 2de collecte: Hope4Life

Pro Rege, 10 uur: ds Ilse Hogeweg

Na de dienst koffie bij Marjan Verveda en Henk van Drunen.

 

Ook deze zondag lezen wij de lezingen naar het Luthers leesrooster, als opmaat naar de dienst van volgende week. Het Luthers leesrooster zet ons op het spoor van de alarmerende gelijkenis van Lazarus en de rijke man. Een gelijkenis van grote tegenstellingen. De gelijkenis stelt de vraag naar rijkdom en gerechtigheid. Hoe verhouden deze twee zich tot elkaar? Deze vraag wordt scherp gesteld en de consequenties van onrecht worden scherp getekend. Juist zo kunnen wij onze positie en onze levenskeuzes bepalen.

Zaterdag 24 juni

Hoflaankerk, 19.30 uur: ds Ilse Hogeweg e.a.

Herdenking van de afschaffing van de slavernij.

 

Een gezamenlijke viering van onze gemeente met de Evangelische BroederGemeente, Holland Methodist Church, RK parochie Peerke Donders en anderen.

Zondag 25 juni: Lutherviering

Gedenkdag der Augsburgse Confessie • schriftlezingen: Jesaja 62: 6-7 en 10-12, Matteüs 10: 16-33 en 1 Timoteüs 6: 10-16 • 2de collecte: Open Huis Crooswijk

Hoflaankerk, 10 uur: ds Rian Veldman

Medewerking cantorij Protestants Kralingen

 

Deze zondag een viering in het kader van 500 jaar Reformatie. We zingen Lutherliederen, samen met de cantorij en staan stil bij de rijke erfenis van Luther. In het bijzonder het Lutherse belijden in gezang en in geschrift, omdat deze dag in de Lutherse traditie de Gedenkdag van de Augsburgse Confessie is. De schriftlezingen van vandaag hebben daarom ook een sterk getuigend karakter. Ze sporen ons aan om er vrijmoedig voor uit te komen dat wij christen zijn. Symbool daarvan zijn de wachters op de muren van Jeruzalem uit Jesaja 62. Ook het evangelie roept op tot vrijmoedigheid: wees niet bang voor van alles wat mensen van je zeggen. Strijd de goede strijd van het geloof, zegt Timoteüs. Dat klinkt militant, maar is een strijd met wapens van geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid: geloofwaardig protestant.

Zondag 2 juli (I)

2de collecte: PKN-JOP

Pro Rege, 10 uur: ds Rian Veldman

Overstapdienst kindernevendienst • koffie na de dienst • Wereldwinkel

 

In deze dienst krijgen de kinderen die naar de middelbare school gaan een bijbel of liedboek, en onze goede en gezongen wensen. Na afloop van deze dienst worden de Zomerkerkmaatjes aan elkaar gekoppeld.

Zondag 2 juli (II)

Pro Rege, 17 uur: ds Ilse Hogeweg

Jazzdienst Freedom met Barbara Blijlevens

 

Vrijheid is iets om te vieren! Vele vrijheden zijn ons zo vertrouwd dat we er echt niet bij stil staan … heel wat van de ons vertrouwde vrijheden zijn zwaar bevochten door mensen vóór ons. Vrijheid geeft en vraagt: wij hebben vele mogelijkheden. Welke mogelijkheden en vrijheid geven wij anderen? In de bijbel heeft vrijheid alles te maken met een goed leven, levensmogelijkheden, je menszijn voorbij klasse of afkomst of geslacht. Barbara Blijlevens zal liederen kiezen die vrijheid bezingen.

 

Altijd Pinksteren

Pinksterliederen zijn nogal over­bedeeld in het nieuwe Liedboek, vergeleken met de andere kerkelijke feesten. In de liturgie siert de kerkelijke Pinksterkleur rood daarentegen slechts één keer per jaar de Avondmaalstafel en de toga van de voorganger. (Verder is rood de kleur die aangehouden wordt wanneer mensen zich verbinden: als zij belijdenis doen, bij een trouwdienst, bij de bevestiging van ambtsdragers.)

Zo is het dus één zondag per jaar Pinksteren, maar mogen we toch in elke kerkdienst zingen van de Geest. Elke verbinding tussen mensen en de christelijke gemeenschap is slechts mogelijk door de Geest.