logo pkn en naam gemeente
doopdienst in Pro Rege, 12 april 2015
Kerkdiensten

Zondag 18 maart

vijfde zondag 40dagentijd • lezingen: Jeremia 31: 31-34 en Johannes 12: 20-33 • 2de collecte: SAVE, India

Pro Rege, 10 uur: ds Rian Veldman

Cantorij Protestants Kralingen o.l.v. Mirjam van den Hoek • tienerdienst

Vandaag omcirkelen we het geheim van de weg van de graankorrel. Johannes gebruikt het als beeld voor de messiaanse weg die Jezus gaat. De weg van liefdevolle overgave, die zo dwars staat op onze tijdgeest waarin zelfredzaamheid hoog staat aangeschreven. We zingen met de cantorij regels van Huub Oosterhuis over deze wonderlijke weg: wie niet geeft om zelfbehoud, leven vindt hij honderdvoud. De weg van de graankorrel is uiteindelijk een vruchtbare weg, een weg ten leven.

Palmzondag 25 maart

lezingen: Marcus 11:1-11 en Marcus 14: 1-15 • 2de collecte: Mothers’ Union, Uganda

Hoflaankerk, 10 uur: ds Ilse Hogeweg

XL-viering voor kinderen

Palmzondag is een wonderlijke dag, vol van veel verschillende betekenissen. En rijk aan liturgische tradities, die wij lang niet allemaal een plaats kunnen geven. Maar gelukkig begroeten we wél de kinderen met hun palmpaasstokken. Het gemeenschappelijk leesrooster laat ons vandaag twee evangeliegedeeltes lezen: de intocht in Jeruzalem en Jezus’ zalving door een vrouw. Beide lezingen nodigen ons uit om nogmaals uitdrukkelijk stil te staan bij het thema ‘onvoorwaardelijke liefde’.

Witte Donderdag, 29 maart

Lezing Marcus 14: 22-25 • 2de collecte Bezoekgroep Asielzoekers Rotterdam

Hoflaankerk, 18.00 uur: ds Ilse Hogeweg

Viering van de Maaltijd van de Heer én maaltijd • met medewerking van de Cantorij

Dit jaar vieren we op een bijzondere wijze Witte Donderdag: aan tafel! Alle leeftijden zijn uitgenodigd om te horen én te zien én te proeven hoe Jezus met zijn vrienden Pesach vierde, en hoe hij tijdens die maaltijd de opdracht gaf om altijd weer aan hem te denken, als wij brood en wijn delen. Zie de extra informatie op pagina 10 en geef u op voor de maaltijd! Kom en vier mee!

Goede Vrijdag (Kruispasen)

Hosea 6: 1-6 en delen uit Johannes 18:1 - 19:42 • geen collecte

Hoflaankerk, 19.30 uur: ds Rian Veldman

Deze viering begint en eindigt in stilte. We gedenken het lijden en sterven van een rechtvaardige, Jezus Christus, de Messias die rechteloos werd veroordeeld tot de kruisdood. In Hem en met Hem gedenken wij en doen wij voorbeden voor al die mensen die verraden en vernederd worden, wie rechteloos gegeseld en bespot worden, wie door donkere diepten heen moeten gaan. Dit alles in het licht van de Liefde van Christus, die tot het uiterste ging en onze donkerste diepte deelde. “De grootste liefde die iemand zijn vrienden kan betonen, bestaat hierin dat hij zijn leven voor hen geeft,” schrijft Johannes.
Bij dit mysterie van het kruis, waarin liefde en lijden één geworden zijn, staan we stil door stilte, lezingen, (gezongen) gebeden, gezang, bekijken van afbeeldingen en afsluitend een meditatie rondom het kruis. Ieder die wil kan dan bij het kruis komen om Christus zijn eigen lasten en die van anderen toe te vertrouwen door een waxinelichtje bij het kruis te plaatsen.

Paaswake, zaterdag 31 maart

lezingen uit Genesis 1, Exodus 14:15-15:1, Ezechiël 37: 1-14, Marcus 16: 1-8 • geen collecte

Hoflaankerk, 22.00 uur: ds Rian Veldman

Deze viering vormt het hoogtepunt en de afsluiting van de drie dagen van Pasen. Alle aspecten van de paasviering komen hierin samen: lijden, sterven en vooral de opstanding. De viering begint in stilte, om uit te drukken dat we waken bij het graf. We zijn als wachters op de morgen (psalm 130). We horen de lofzang op de schepping, waarin God roept: “Er zij licht!” en zo het duister en de chaos worden begrensd, door het geschapen Licht. We horen het verhaal van de Uittocht uit het land van angst, duisternis en dood. Bij de profeet Ezechiël horen we hoe God bezielt wat dor en doods is. Ten slotte horen we uit het Evangelie het opstandingsbericht. In deze viering zal er vooral gevierd worden: we vieren de overwinning van Christus, Licht der wereld, op de machten van het duister en de dood, gesymboliseerd door de intocht van de nieuwe paaskaars. Ten slotte gedenken we onze doop, ons eigen sterven en opstaan met Christus.

Paasmorgen 1 april

lezingen: Genesis 2: 4b-25 en Johannes 20: 1-18 • 2de collecte: Kinderen van Caïro

Pro Rege, 10 uur: ds Ilse Hogeweg

Een nieuwe schepping: een radicaal nieuw bestaan wordt ons geschonken, onvoorstelbaar nieuw, goed. Een nieuw bestaan. Het hele jaar, ons hele leven hebben wij nodig om Pasen te verstaan en te vieren. Dat is waar Gods onvoorwaardelijke liefde op uitloopt. Laten wij zingen en dit paaslicht bewaren in ons hart: de Levende mogen wij zoeken en vinden.

 

 

 

40dagentijd

We bevinden ons deze maand midden in de Veertigdagentijd, een tijd van inkeer en bezinning, van voorbereiding op het feest van Pasen. We lezen verhalen over de weg die Jezus gaat. Op die weg is hij niet alleen: God zorgt voor hem. Vanuit die hemelse bron van onvoorwaardelijke liefde kan hij ook zorgen voor de mensen die hij tegenkomt. Zo laat hij ons zien hoe je voor elkaar kunt zorgen. Zo staan we stil bij hoe God voor mensen zorgt en bedenken we wat mensen voor elkaar kunnen betekenen. Daarom is er bij het 40dagenproject met de kinderen een ‘zorgkoffer’.